Alkuun

Yksin vain yksinäinen?

Yksinäisyyttä pidetään aikamme ilmiönä ja yhtenä 2010-luvun keskeisistä
yhteiskunnallisista kysymyksistä. Myös yhteiskunta voi luoda päämme sisään näkemyksen yksinäisyydestä kulloistenkin voimassa olevien arvojensa pohjalta.

 

Ovatko esimerkiksi sinkut yksinäisiä?

 

Omasta kokemuksestani voin sanoa, että en ollut yksinäinen. Suurin ongelma sen ajan elämässäni oli se, että yksin olemista piti jotenkin todistella muille koko ajan. Yksinäisyys on kuitenkin paljon moniulotteisempi ilmiö.

 

Yksin oleminen ja yksinäisyys eivät ole synonyymeja keskenään.

 

Elämme yhteiskunnassa, jossa korostetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sosiaalisuutta ja itsensä esille tuomista. Tämä koskee toimimistamme niin koulussa, työpaikoilla kuin pari- ja ystävyyssuhteissa. Asia ei omasta mielestäni ole ihan näin, mutta moni ihminen saattaa kokea itsensä yksinäiseksi, jos he eivät täytä yksilöstä luotua ihannekuvaa.

 

Yksinäisyys pitää mielestäni nähdä enemmän asiana, jota ei voida sitoa mihinkään elämäntilanteeseen tai sosiaaliseen asemaan, vaikka toki esimerkiksi vanhukset tai yhteiskunnasta syrjäytyneet voivat kokea sitä eniten. Elämä saattaa näyttää täydelliseltä, mutta silti tuntua tyhjältä. Ihminen voi kokea itsensä ulkopuoliseksi tai erilaiseksi kuin muut.

 

Yksinäisyyteen suhtautuminen on varmasti hyvin subjektiivinen kokemus.

 

Jokainen kokee sitä tavallaan ja usein hyvin erilaisista syistä. Kukaan meistä ei ole sille immuuni. On asioita, joihin voi itse vaikuttaa, mutta yhteiskunnassamme on paljon yksinäisyyttä lisääviä rakenteita, tapoja ja normeja, jotka ovat meistä riippumattomia.

 

Tätä kirjoittaessani mietin, millaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysjärjestöillä voisi olla yksinäisyyteen. Voisiko esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan osallistuminen olla keino vähentää yksinäisyyttä? Suuren yhteiskunnallisen ilmiön ratkaisemiseksi tarvitaan meitä kaikkia.

 

Katso ympärillesi ja tartu kädestä niitä, jotka sitä tarvitsevat. Asuuko ehkä sinun naapurissasi yksin oleva vanhus, joka voisi ilahtua käynnistäsi?

 

Kristian Seemer on RAY:n avustustoiminnan valvontapäällikkö